Ηλεκτρονικές Εκδόσεις Εκπαιδευτικού Υλικού (e-books)

Έχουμε τη δυνατότητα να εκδώσουμε τα σχολικά σας βοηθήματα σε ψηφιακή μορφή.

Αυτή μπορεί να είναι σε μορφή CD-DVD ή e-book και να διανέμεται δικτυακά...

 

 

 

 

 

Επικονωνήστε για περισσότερα