Υλοποίηση Προγραμμάτων ΕΣΠΑ

Η Eduservices σε συνεργασία με μεγάλες Εταιρείες Συμβούλων Επιχειρήσεων, σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σχεδιάζουμε και υλοποιούμε σχέδια δράσης για μικρά και μεγάλα εκπαιδευτήρια.

Η υλοποίηση τέτοιων προγραμμάτων δράσης συνήθως εμπεριέχει υποστήριξη από τον αναπτυξιακό νόμο ή από το ΕΣΠΑ 2014 2020.

Μέσα στις επιλέξιμες δαπάνες είναι και η κατασκευή ιστοσελίδας, σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 για ΑΜΕΑ, με 100% επιχορήγηση μέχρι τα 2000 ευρώ. 

Το πρότυπο WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines, ορίζει τις παραμέτρους ώστε μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται ως φιλική για ΑΜΕΑ. Η ύπαρξη μιας τέτοιας ιστοσελίδας διευκολύνει της πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες , οι οποίο μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα σας με εύκολο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο τα ΑμΕΑ έχουν την δυνατότητα να δουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ.

Η EDUSERVICES.GR, κατασκευάζει την ιστοσελίδα σας έχοντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η σελίδα σας να θεωρείται WCAG 2.0 compliant. 
Ενδεικτικά λαμβάνουμε υπόψη και δημιουργούμε τις ιστοσελίδες σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
Η ιστοσελίδα:

  • είναι text-oriented
  • δεν έχει βίντεο ή ήχο
  • έχει δομή ιεραρχημένη
  • έχει απλουστευμένη διάταξη
  • παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό
  • έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο
  • έχει περιεχόμενο προβλέψιμο

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σήμερα στο 2415008005 ή στο 6936969988 για να ενημερωθείτε για το πρότυπο προσβασιμότητας και πως μπορεί αυτό να εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα σας ή πως θα δημιρουργήσουμε μια νέα ιστοσελίδα σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0.