Εσωτερικά Δίκτυα Intranet

intranetΜε τον όρο Εταιρικά Intranet (ελληνικά αποδίδεται και με τον όρο “ενδοδίκτυο”) νοείται ένα Εταιρικό Ιδιωτικό δίκτυο ηλεκτρονικών υπολογιστών που χρησιμοποιεί τεχνολογίες που είναι όμοιες με τις υποδομές του Διαδικτύο.

Με απλά λόγια, Εταιρικά Intranet μπορoύν να περιγραφούν ως μια μικρή, ιδιωτική έκδοση του Διαδικτύου που χρησιμοποιείται αποκλειστικά από ένα και μόνο οργανισμό όπως π.χ. ένα ιδιωτικό σχολείο.

Οι βασικές χρήσεις των εταιρικών intranet είναι οι ίδιες με αυτές οποιουδήποτε δικτύου ηλεκτρονικών υπολογιστών όπως

  • μεταφορά αρχείων
  • ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
  • κοινοχρησεία καταλόγων (address books)
  • εταιρικά ημερολόγια

Τα τελευταία χρόνια, τα intranets χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο και ως πλατφόρμες δικτυακών εφαρμογών τα οποία εγκαθίστανται σε έναν κεντρικό υπολογιστή της εταιρείας (Διακομιστής) και είναι προσβάσιμες μέσω των φυλλομετρητών (browser) των άλλων υπολογιστών.

Τι έχετε να κερδίσετε με την εγκατάσταση ενός intranet:

  • Θα βρίσκετε εύκολα αυτό που ψάχνετε
  • Θα μειωθούν τα τηλέφωνα
  • Θα μειωθούν ραγδαία οι εκτυπώσεις και τα fax
  • Θα μειωθούν τα έντυπα που χρησιμοποιείτε
  • Θα βελτιωθεί η εξυπηρέτηση μαθητών και γονέων
  • Θα βελτιωθεί η συνεργασία μεταξύ των διδασκόντων

 

Επικονωνήστε για περισσότερα