Διαδραστικό Σύστημα Απαντήσεων

Το διαδραστικό σύστημα απαντήσεων SMART Response είναι σχεδιασμένο ώστε να ενισχύει τη διαδραστική διδασκαλία και σας παρέχει άμεση ασύρματη σύνδεση με τους μαθητές σας. Με αυτό, προβάλλετε ή διαβάζετε προετοιμασμένες ή κατά περίπτωση ερωτήσεις, οι μαθητές καταγράφουν ανώνυμα ή επώνυμα τις απαντήσεις, οι οποίες αντιστοιχούνται στις ερωτήσεις. Στη συνέχεια προβάλλονται σε οθόνη  ή σε διαδραστικό πίνακα με την χρήση ενός βιντεοπροβολέα. Η αντιστοίχιση και η προβολή των αποτελεσμάτων γίνεται σε πραγματικό χρόνο.

Το SMART Response είναι διαθέσιμο σε 4 μοναδικά μοντέλα που ταιριάζουν σε μια ποικιλία από μαθησιακά περιβάλλοντα, όπως ατομικά μαθήματα, σχολικές τάξεις, προσχολική εκπαίδευση, ειδικές ανάγκες και προηγμένα μαθηματικά και επιστήμες. Κάθε μοντέλο δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να έχουν άμεση αντίληψη της κατανόησης των μαθητών και να αυξήσουν τη συμμετοχή.

Μοντέλα:

Response PE for education

Ιδανικό για τις περισσότερες σχολικές τάξεις, το SMART Response PE περιλαμβάνει ασύρματα τηλεχειριστήρια (ή clickers) και ισχυρό λογισμικό αξιολόγησης που μπορεί να παραδώσει διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία τύπων ερωτήσεων.

Response LE for education
Σχεδιασμένο για μικρές ηλικίες και για άτομα με ειδικές ανάγκες, το SMART Response LE διαθέτει απλά και πολύχρωμα τηλεχειριστήρια που επιτρέπουν στους μαθητές να ανταποκριθούν σε μια μεγάλη ποικιλία τύπων ερωτήσεων  χρησιμοποιώντας εύκολα στην κατανόηση σύμβολα.

Response XE for education
Σχεδιασμένο για τις πιο σύνθετες ανάγκες των μαθητών δευτεροβάθμιας, το SMART Response XE διαθέτει ένα πλήρες πληκτρολόγιο QWERTY, το οποίο επιτρέπει στους μαθητές να εργαστούν με μαθηματικά σύμβολα και επιστημονικές εξισώσεις.

Response CE for education
Σχεδιασμένο για μαθησιακά περιβάλλοντα όπου κάθε μαθητής εργάζεται στο δικό του υπολογιστή, το SMART Response CE είναι ειδικά σχεδιασμένο λογισμικό που επιτρέπει στους μαθητές να απαντούν από τους υπολογιστές τους.

Response VE for education

Το SMART Response VE είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που επιτρέπει στους μαθητές απαντούν σε ερωτήματα και κουίζ άμεσα, από τη δική τους κινητή συσκευή.