Επιγραφές και Σημάνσεις

Επιγραφές LED

Διαθέτουμε μια ευρεία γκάμα, υψηλής ποιότητας ηλεκτρονικές επιγραφές, εξυπηρετώντας εκπαιδευτήρια από όλη την Ελλάδα. Εξειδικευτήκαμε στις ηλεκτρονικές πινακίδες με LED γιατί είναι οι ποιο εντυπωσιακές, αξιόπιστες, χαμηλής κατανάλωσης ρεύματος συσκευές προβολής πολλαπλών μηνυμάτων που υπάρχουν.

Σημάνσεις Ασφαλείας

Η σήμανση ασφαλείας των χώρων ενός εκπαιδευτηρίου ενημερώνει, προειδοποιεί και εν τέλει προλαμβάνει τους κινδύνους στους οποίους εκτίθεται το προσωπικό και οι μαθητές. Η εγκατάσταση ενός άρτιου συστήματος ασφαλείας αποτελεί εργοδοτική υποχρέωση. Πολύ περισσότερο όμως, αποτελεί υπευθυνότητα απέναντι στους μαθητές, τους εργαζομένους και τους επισκέπτες του κάθε εκπαιδευτηρίου και συμβάλλει στη δημιουργία της αίσθησης μιας καλά οργανωμένης και υπεύθυνης επιχείρησης.

Διαθέτοντας γνώση και εμπειρία στο σχεδιασμό και την πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου αναλαμβάνουμε τη μελέτη των απαιτήσεων του χώρου εργασίας και την εκπόνηση της Μελέτης Σήμανσης Ασφαλείας του χώρου. Έτσι καταδεικνύονται οι απαιτήσεις σε μέσα σήμανσης και σε συνάρτηση με εργονομικές αρχές χωροθέτησης, προκύπτει ο τελικός σχεδιασμός.