Σε ποιους απευθυνόμαστε:


Δημόσια Εκπαίδευση

 • Ελληνικά Πανεπιστήμια, Σχολές και Τμήματα Σπουδών, Τμήματα και Ομάδες Ερευνών
 • Νηπιαγωγεία, Δημοτικά Σχολεία, Γυμνάσια, Λύκεια, Μουσικά και Αθλητικά Σχολεία
 • Ειδικά Σχολεία

Επιχειρήσεις Εκπαίδευσης

 • Φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης
 • Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια
 • Κέντρα Ξένων Γλωσσών
 • Κέντρα Πληροφορικής
 • Ωδεία, Μουσικές Σχολές
 • Σχολές Χορού
 • Ιδιωτικά Εκπαιδευτήρια
 • Ιδιωτικές Σχολές, ΙΕΚ
 • Αθλητικές Σχολές, Αθλητικές Ακαδημίες

Άλλες Επιχειρήσεις

 • Εκδόσεις, Βιβλιοπωλεία
 • Κέντρα Λογοθεραπείας
 • Ιστοσελίδες Εκπαίδευσης

Εκπαιδευτικοί

 • Εκπαιδευτικοί που εργάζονται σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια
 • Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν με ιδιαίτερα μαθήματα
 • Εκπαιδευτικού που διδάσκουν με online διαδικασίες.

Άλλοι Εργαζόμενοι

 • Προσωπικό Γραμματείας σε Επιχειρήσεις Εκπαίδευσης
 • Προσωπικό Διανομής Διαφημιστικού Υλικού