Ιστοσελίδες για Ιδιαίτερα Μαθήματα

Γενικά Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας: Ιδιαίτερα Μαθήματα

 • Μήνυμα με λίγα λόγια για την φιλοσοφία των μαθημάτων
 • Βιογραφικό
 • Μαθήματα και επίπεδα σπουδών
 • Σύνδεσμοι και διαδικτυακά εργαλεία εκπαίδευσης
 • Φόρμα Επικοινωνίας

Πρόσθετες δυνατότητες

 • Προσωπική διεύθυνση (domain name) στο internet και email με κατάληξη το όνομά σας.
 • Διαμόρφωση λογότυπου και banner προβολής
 • Επαγγελματική σελίδα σε social media (facebook, twitter, κλπ) και εφαρμογές αλληλεπίδρασης με την ιδιωτική σας σελίδα

SEO (Search Engine Optimization)

 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες περιεχομένου
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες περιεχομένου
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης Site map
 • Βελτιστοποιημένος κώδικας PHP

 

 

Επικοινωνήστε για προσφορά