Ιδιωτικά Σχολεία, Εκπαιδευτήρια

Γενικά Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας: Ιδιωτικό Σχολείο - Εκπαιδευτήριο

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προφίλ (Μήνυμα διεύθυνσης, φιλοσοφία, κανονισμοί, ...)
 • Υπηρεσίες: Βαθμίδες εκπαίδευσης, μέθοδοι διδασκαλίας, τμήματα, ...
 • Διδάσκοντες στο σχολείο
 • Παρουσίαση των χώρων (Φωτογραφίες από τις αίθουσες διδασκαλίας και τους άλλους χώρους*)
 • Παρουσίαση εκδηλώσεων με PhotoAlbums και videos
 • Προβολή στις επιτυχίες (Επιτυχόντες και αριστεύσαντες προηγούμενων ετών)
 • Blog με ανακοινώσεις του σχολείου και εκπαιδευτικά νέα
 • Έλεγχος και δυνατότητα επεξεργασίας των άρθρων και των σχολίων από τον διαχειριστή
 • Παρουσίαση εργασιών των μαθητών/τριών του σχολείου
 • Παρουσίαση εκδόσεων, εκπαιδευτικών βοηθημάτων, video-παρουσιάσεων, e-books, ...
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις προεγγραφών - εγγραφών
 • Δυναμικός χάρτης της περιοχής για εύκολο εντοπισμό
 • Φόρμα Επικοινωνίας

Πρόσθετες δυνατότητες

 • Blogs εκπαιδευτικών (Αναρτήσεις άρθρων, εκπαιδευτικού υλικού, βιογραφικά, προσωπική επικοινωνία, ...)
 • Δυναμικές εφαρμογές εξέτασης (online tests: πολλαπλή επιλογή, αντιστοίχησης σωστό-λάθος, ...)
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση γονέων (Καρτέλα μαθητή)
 • Προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, google+, twitter, youtube, ...)
 • Ανακτήσεις από κοινωνικά δίκτυα (επεκτάσεις από facebook, twitter, google+, ...)
 • Δυναμική ιστοσελίδα Σχολείου σε facebook, google+, ...
 • Πανόραμα ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων
 • Πανόραμα ιστοσελίδων εκπαιδευτικού υλικού
 • Σχολική κοινότητα σε δίκτυο με ατομικά προφίλ και εσωτερική επικοινωνία

SEO (Search Engine Optimization)

 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες περιεχομένου
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες περιεχομένου
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης Site map
 • Βελτιστοποιημένος κώδικας PHP

 

 

Επικοινωνήστε για προσφορά