Ιδιωτικές Σχολές, ΙΕΚ

Γενικά Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας: Ιδιωτική Σχολή, ΙΕΚ

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προφίλ (Μήνυμα διεύθυνσης, φιλοσοφία, υποδομή, ...)
 • Υπηρεσίες: Τομείς σπουδών, ειδικότητες, παροχές, τίτλοι σπουδών, ...
 • Διδάσκοντες στην σχολή
 • Παρουσίαση των χώρων (Φωτογραφίες από τις αίθουσες διδασκαλίας και τις υποδομές*)
 • Παρουσίαση εκδηλώσεων με PhotoAlbums και video-gallery
 • Προβολή στις επιτυχίες (διακρίσεις, ιστορίες επαγγελματικής επιτυχίας, ...)
 • Blog με ανακοινώσεις της Σχολής και εκπαιδευτικά νέα
 • Παρουσίαση εργασιών -projects των σπουδαστών της σχολής
 • Παρουσίαση συνεργασιών, video-παρουσιάσεων, e-books, ...
 • Ηλεκτρονική γραμματεία εγγραφές, αιτήσεις χορηγήσεων εγγράφων
 • Δυναμικός χάρτης της περιοχής για εύκολο εντοπισμό
 • Φόρμα Επικοινωνίας

 Πρόσθετες δυνατότητες

 • Blogs καθηγητών (Αναρτήσεις άρθρων, εκπαιδευτικού υλικού, βιογραφικά, προσωπική επικοινωνία, ...)
 • Δυναμικές εφαρμογές εξέτασης (online tests: πολλαπλή επιλογή, αντιστοίχησης σωστό-λάθος, ...)
 • Προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, google+, twitter, youtube, ...)
 • Ανακτήσεις από κοινωνικά δίκτυα (επεκτάσεις από facebook, twitter, google+, ...)
 • Δυναμική ιστοσελίδα Σχολής σε facebook, google+, ...
 • Υπηρεσίες e-learning
 • Σχολική κοινότητα σε δίκτυο με ατομικά προφίλ και εσωτερική επικοινωνία
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (για τους απόφοιτους)

SEO (Search Engine Optimization)

 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες περιεχομένου
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες περιεχομένου
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης Site map
 • Βελτιστοποιημένος κώδικας PHP

 

 

Επικοινωνήστε για προσφορά