Ιστοσελίδες Κέντρων Λογοθεραπείας

Γενικά Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας: Κέντρο Λογοθεραπείας

 • Προβολή του προφίλ, της φιλοσοφίας του κέντρου (κείμενο & slideshow)
 • Υπηρεσίες που περέχονται στο κέντρο (Λογοθεραπεία, Εργοθεραπεία, Ψυχοθεραπεία κ.α.)
 • Φωτογραφικό υλικό από τους χώρους και τις δραστηριότητες*
 • Μέθοδοι και υλικό διάγνωσης και θεραπείας
 • Γνωσιακή βάση με απαντήσεις σε συχνές ερωτήσεις γονέων
 • Blog για αρθρογραφία, ανακοινώσεις και ειδήσεις
 • Προτάσεις εκπαίδευσης με σχετικά βιβλία, λογισμικά και δικτυακούς τόπους
 • Δυναμικός χάρτης της περιοχής για εύκολο εντοπισμό
 • Φόρμα Επικοινωνίας

Πρόσθετες δυνατότητες

 • Forum συμβουλευτικής συζήτησης
 • Διαμόρφωση νέου λογισμικού με την υπογραφή του κέντρου
 • Φόρμες για διερευνητικά tests και αλληλεπίδραση με γονείς
 • Προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, google+, twitter, youtube, ...)
 • Ανακτήσεις από κοινωνικά δίκτυα (επεκτάσεις από facebook, twitter, google+, ...)
 • Δυναμική ιστοσελίδα Κέντρου Λογοθεραπείας σε facebook, google+, ...

SEO (Search Engine Optimization)

 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες περιεχομένου
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες περιεχομένου
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης Site map
 • Βελτιστοποιημένος κώδικας PHP

 

 

Επικοινωνήστε για προσφορά