Ιστοσελίδες Κέντρων Ξένων Γλωσσών

Γενικά Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας: Κέντρο Ξένων Γλωσσών

 • Παρουσίαση εταιρικού προφίλ (Μήνυμα καλωσορίσματος, φιλοσοφία, κανονισμοί, ...)
 • Υπηρεσίες: Πρόγραμμα σπουδών, μέθοδοι διδασκαλίας, ...
 • Διδάσκοντες στο Κέντρο Ξένων Γλωσσών
 • Παρουσίαση των χώρων (Φωτογραφίες από τις αίθουσες διδασκαλίας και τους άλλους χώρους)
 • Παρουσίαση εκδηλώσεων με PhotoAlbums και videos
 • Προβολή στις επιτυχίες (Επιτυχόντες και αριστεύσαντες προηγούμενων ετών)
 • Πιστοποιήσεις γλωσσομάθειας, πτυχία, εξετάσεις
 • Blog με ανακοινώσεις και εκπαιδευτικά νέα
 • Έλεγχος και δυνατότητα επεξεργασίας των άρθρων και των σχολίων από τον διαχειριστή
 • Παρουσίαση εργασιών των μαθητών/τριών του κέντρου
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις προεγγραφών - εγγραφών
 • Δυναμικός χάρτης της περιοχής για εύκολο εντοπισμό
 • Φόρμα Επικοινωνίας

 Πρόσθετες δυνατότητες

 • Blogs εκπαιδευτικών (Αναρτήσεις άρθρων, εκπαιδευτικού υλικού, βιογραφικά, προσωπική επικοινωνία, ...)
 • Δυναμικές εφαρμογές εξέτασης (online tests: πολλαπλή επιλογή, αντιστοίχησης σωστό-λάθος, ...)
 • Ηλεκτρονική ενημέρωση γονέων (Καρτέλα μαθητή)
 • Προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, google+, twitter, youtube, ...)
 • Ανακτήσεις από κοινωνικά δίκτυα (επεκτάσεις από facebook, twitter, google+, ...)
 • Δυναμική ιστοσελίδα Κέντρου Ξένων Γλωσσών σε facebook, google+, ...

SEO (Search Engine Optimization)

 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες περιεχομένου
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες περιεχομένου
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης Site map
 • Βελτιστοποιημένος κώδικας PHP

 

 

Επικοινωνήστε για προσφορά