Πανεπιστημιακά Φροντιστήρια

Γενικά Χαρακτηριστικά Ιστοσελίδας: Φοιτητικό φροντιστήριο

 • Παρουσίαση εταιρικού προφίλ (Μήνυμα καλωσορίσματος, φιλοσοφία, ...)
 • Υπηρεσίες: Πρόγραμμα σπουδών, μέθοδοι διδασκαλίας, τμήματα, ...
 • Καθηγητές στο Φροντιστήριο
 • Παρουσίαση των χώρων (Φωτογραφίες από τους χώρους διδασκαλία)
 • Προβολή στις επιτυχίες (Επιτυχόντες προηγούμενων ετών)
 • Blog με ανακοινώσεις και εκπαιδευτικά νέα
 • Έλεγχος και δυνατότητα επεξεργασίας των άρθρων και των σχολίων από τον διαχειριστή
 • Παρουσίαση εργασιών των φοιτητών του φροντιστηρίου
 • Παρουσίαση εκδόσεων, εκπαιδευτικών βοηθημάτων, e-books, ...
 • Ηλεκτρονικές αιτήσεις προεγγραφών - εγγραφών
 • Δυναμικός χάρτης της περιοχής για εύκολο εντοπισμό
 • Φόρμα Επικοινωνίας

 Πρόσθετες δυνατότητες

 • Blogs εκπαιδευτικών (Αναρτήσεις άρθρων, εκπαιδευτικού υλικού, βιογραφικά, προσωπική επικοινωνία, ...)
 • Δυναμικές εφαρμογές εξέτασης (online tests: πολλαπλή επιλογή, αντιστοίχησης σωστό-λάθος, ...)
 • Προφίλ σε κοινωνικά δίκτυα (facebook, google+, twitter, youtube, ...)
 • Ανακτήσεις από κοινωνικά δίκτυα (επεκτάσεις από facebook, twitter, google+, ...)
 • Δυναμική ιστοσελίδα Φροντιστηρίου σε facebook, google+, ...
 • Πανόραμα ελληνικών & ξένων πανεπιστημίων
 • Ιστοσελίδες εκπαίδευσης

 SEO (Search Engine Optimization)

 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες κατηγοριών και άρθρων
 • Επιλογή λέξεων κλειδιών για τις σελίδες περιεχομένου
 • Επιλογή meta description για τις σελίδες περιεχομένου
 • Δυνατότητα παραμετροποίησης Site map
 • Βελτιστοποιημένος κώδικας PHP

 

 

Επικοινωνήστε για προσφορά