Δώστε τον λόγο στους διδάσκοντες!

Έχετε μία σειρά από σημαντικούς λόγους για να δώσετε την δυνατότητα στους διδάσκοντες να αποκτήσουν χώρο και λόγο ΜΕΣΑ στην ιστοσελίδα σας. Τα πλεονεκτήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά τόσο για τους ίδιους, όσο και για την προώθηση της ιστοσελίδας σας στις μηχανές αναζήτησης και στους μαθητές σας. Η EduServices:

  • Θα δώσει με τον απλούστερο τρόπο στο διαδύκτιο την άνεση στους εκπαιδευτικούς να αναρτούν στο προσωπικό τους Blog, εντός της ιστοσελίδας σας, εκπαιδευτικό υλικό με κείμενο, εικόνες, ήχους, εφαρμογές, video και επισυναπτόμενα αρχεία.
  • Θα δώσει την δυνατότητα σε μέλη ή επισκέπτες, εκπαιδευτικούς, γονείς ή μαθητές να σχολιάζουν τις αναρτήσεις και να διαπραγματεύονται τα θέματα.
  • Τέλος θα δώσουμε σε σας, στον διαχειριστή της ιστοσελίδας, τον απόλυτο έλεγχο να εγκρίνετε ή όχι τις δημοσιεύσεις με ένα κλικ.

 

Επικονωνήστε για περισσότερα