Ιστοσελίδες για ΑΜΕΑ (Πρότυπο WCAG 2.0)

Το πρότυπο WCAG 2.0, Web Content Accessibility Guidelines, ορίζει τις παραμέτρους ώστε μια ιστοσελίδα να χαρακτηρίζεται ως φιλική για ΑΜΕΑ. Η ύπαρξη μιας τέτοιας ιστοσελίδας διευκολύνει της πρόσβαση σε ανθρώπους με ειδικές ανάγκες , οι οποίο μπορούν να πλοηγηθούν στην ιστοσελίδα σας με εύκολο τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο τα ΑμΕΑ έχουν την δυνατότητα να δουν το σύνολο των δραστηριοτήτων της εταιρείας σας. Η συμμόρφωση με τις οδηγίες για την προσβασιμότητα του Περιεχομένου για τον Παγκόσμιο Ιστό της Κοινοπραξίας για τον Παγκόσμιο Ιστό (W3C) προσδιορίζεται σε τρία επίπεδα: Α, ΑΑ και ΑΑΑ.Τα τελευταια χρόνια επιδοτούμενες ιστοσελίδες μέσω ΕΣΠΑ ζητάνε την συμβατότητα στις ιστοσελίδες σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0.

Οι ιστοσελίδες τέτοιου τύπου παρουσιάζουν μειωμένη αισθητική, λόγω της απλότητας που πρέπει να έχουν και για αυτό συνήθως τις τοποθετούμε σαν εναλλακτικές, βάζοντας το εικονίδιο του accessibility στην κεντρική ιστοσελίδα.

Η EDUSERVICES.GR, κατασκευάζει την ιστοσελίδα σας έχοντας όλες εκείνες τις προϋποθέσεις ώστε η σελίδα σας να θεωρείται WCAG 2.0 compliant. 
Ενδεικτικά λαμβάνουμε υπόψη και δημιουργούμε τις ιστοσελίδες σας με βάση τα παρακάτω κριτήρια: 
Η ιστοσελίδα:

  • είναι text-oriented
  • δεν έχει βίντεο ή ήχο
  • έχει δομή ιεραρχημένη
  • έχει απλουστευμένη διάταξη
  • παρέχει μηχανισμούς που βοηθούν τους χρήστες να εντοπίζουν περιεχόμενο, να προσανατολίζονται και να περιηγούνται σε αυτό
  • έχει ευανάγνωστο περιεχόμενο
  • έχει περιεχόμενο προβλέψιμο

Μπορείτε να επικοινωνήσετε σήμερα στο 2415008005 ή στο 6936969988 για να ενημερωθείτε για το πρότυπο προσβασιμότητας και πως μπορεί αυτό να εγκατασταθεί στην ιστοσελίδα σας ή πως θα δημιρουργήσουμε μια νέα ιστοσελίδα σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0.