Έρευνα στην αγορά εκπαίδευσης

Τακτικά η EduServices διεξάγει έρευνα που αφορά στην αγορά της εκπαίδευσης στο internet. Τα αποτελέσματα είναι μια σειρά από απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με την ανάπτυξη των ιστοσελίδων εκπαίδευσης στην Ελλάδα, τις αναζητήσεις για επιλογή σπουδών στο internet,  το S.E.O. κ.α.

 

Ενδεικτικά ερωτήματα είναι τα παρακάτω:

Ποιοί αναζητούν ¨Επιλογές Εκπαίδευσης¨;
Ποια είναι τα στατιστικά του προφίλ όσων αναζητούν από παιδικό σταθμό στη γειτονιά τους μέχρι μεταπτυχιακό στο εξωτερικό. Στοιχεία του προφίλ είναι η ιδιότητα (μαθητής, φοιτητής, εκπαιδευτικός, γονέας κλπ), το επίπεδο μόρφωσης, η εξοικείωση με το internet κ.α.

Πως αναζητούν εκπαίδευση;
Μαρτυρά στατιστικά τις διαδρομές των αναζητήσεων. Πως αναζητούν μέσα από τα εκπαιδευτικά portals, πως από τις μηχανές αναζήτησης, πως από τους δημόσιους φορείς, και πως από τις άλλες ιστοσελίδες. Ερευνά την επαναληψιμότητα, το βάθος της αναζήτησης (με πόσα κλικς καταλήγει στο φροντιστήριο), τη διάρκεια κ.α.

Τι αναζητούν;
Ποιες οι σχέσεις ανάμεσα στις υποχρεωτικές εκπαιδεύσεις, στις βοηθητικές και συμπληρωματικές εκπαιδεύσεις και στις ειδικές και υψηλών απαιτήσεων εκπαιδεύσεις. Ποια η σχέση μεταξύ αναζήτησης εκπαιδευτηρίων* με πληρότητα, επάρκεια και γενίκευση και αναζήτησης εκπαιδευτηρίων με εξειδίκευση και συγκεκριμένο προσανατολισμό.

Πότε αναζητούν;
Ποιό είναι το 10ήμερο που γίνονται οι περισσότερες αναζητήσεις για φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης; Πότε ξεκινά και πότε συνήθως  καταλήγει ή αναζήτηση για δευτερη γλώσσα; Πότε αναζητούν μεταπτυχιακό; Ποιες ώρες αναζητούν εκπαίδευση στο internet, τις ώρες γραφείου ή το απόγευμα και το βράδυ;

Ποιά είναι τα κριτήρια επιλογής εκπαιδευτηρίου*;
Ποιά στοιχεία μετράνε περισσότερο στην επιλογή; Τί περιμένουν οι μαθητές και οι γονείς τους απαραιτήτως από μια ιστοσελίδα εκπαιδευτηρίου; Ποιό είναι το ¨κερασάκι στην τόυρτα¨ που πείθει γονείς και μαθητές; Γιατί όλο και περισσότεροι γονείς έχουν αρνητική γνώμη για τις ιστοσελίδες των φροντιστηρίων των παιδιών τους;

Με ποιες λέξεις κλειδιά γίνονται οι αναζητήσεις;
Ποιές είναι οι 100 ισχυρότερες λέξεις κλειδιά για επιλογή εκπαίδευσης στην Ελλάδα; Πόσες λέξεις κλειδιά σε κάθε αναζήτηση 1, 2, 3, ή περισσότερες; Ελληνικοί ή λατινικοί χαρακτήρες; Κεφαλαία ή μικρά γράμματα; Τονισμένες ή άτονες λέξεις; σ ή ς στο τέλος της λέξης; Επαναλαμβάνονται παρόμοιες λέξεις και πόσες φορές; Ποιό από τα δύο είναι 4 φορές ισχυρότερο από το άλλο: το ¨φροντιστηρια Αθηνα¨ ή το ¨φροντιστήρια Αθήνας¨;

SEO και ιστοσελίδες εκπαίδευσης.
Δημιουργία ενός μακρύ καταλόγου, που συνεχώς μεγαλώνει και καταγράφει τις προσπάθειες των αποτελεσματικότερων ιστοσελίδων εκπαίδευσης κατά τύπο και περιοχή.

* Ο όρος "εκπαιδευτήριο" αφορά όλους τους τύπους των επιχειρήσεων εκπαίδευσης (φροντιστήρια, ιδιωτικά σχολεία, κλπ)